image
image
image
درباره ما

دکتر بهداد اسکندری ثانی

دکتر بهداد اسکندری ثانی جراح و متخصص ارتوپدی فارغ التحصیل مقاطع پزشکی عمومی و تخصص ارتوپدی و دارای بورد تخصصی جراحی ارتوپدی با رتبه ممتاز از دانشگاه علوم پزشکی شیراز میباشد .

  • جراح ارتوپدی
  • فلوشیپ جراحی زانو و شانه از فرانسه
  • جراحی تروما و شکستگی های اندام ها (لگن، زانو، شانه و …)
  • جراحی و تعویض مفصل زانو و لگن
  • جراحی آسیب های ورزشی و آرتروسکوپی مفصل زانو
  • درمان مفصل زانو (مینیسک، رباط زانو، آرتروپلاستی، آرتروز و…)
  • تزریق پی آر پی 
  • ارتوکین تراپی زانو
  • درمان درد سیاتیک
  • درمان رماتیسم

دکتر بهداد اسکندری ثانی به مدت دو سال ونیم از ١٣٩٢-١٣٩۴ در شهر دزفول به عنوان جراح ارتوپد طرحی و مدیر گروه ارتوپدی آن شهرستان مشغول فعالیت درمانی و آموزشی بوده و بعد از آن تا هم اکنون در شهر شیراز مشغول فعالیت درمانی و آموزشی بوده است بیمارستانهای محل خدمت : بیمارستانهای شهید رجایی و مسلمین و بیمارستان مرکزی شیراز و کوثر شیراز و بعثت و شفا میباشد .

از جمله فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دکتر بهداد اسکندری ثانی میتوان به تدریس به عنوان استادیار ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی دزفول و پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه آزاد اسلامی شیراز اشاره کرد .