تعویض مفصل مچ دست

  • 1400/05/02
  • دکتر بهداد اسکندری ثانی
آناتومی مفصل دست درمان بیماری بسته به سطحی از بیماری که فرد به آن دچار است می تواند انجام شده و راهکارهای بهبودی برای مشکل این فرد تجویز می...

تعویض مفصل آرنج

  • 1400/05/02
  • دکتر بهداد اسکندری ثانی
در بعضی از مواقع آسیب دیدگی مفصل آرنج به حدی زیاد است که از یک مفصل مصنوعی برای درمان استفاده می کنند. در واقع تعویض مفصل آرنج نوعی جراحی...

جوش نخوردن استخوان

  • 1400/03/11
  • دکتر بهداد اسکندری ثانی
یک مشکل شایع که در شکستگی­های استخوان به وجود می­آید جوش نخوردگی استخوان است. دلایل آن می­تواند مربوط به استخوان سازی فرد یا مسائل مربوط به تکنیک­های درمانی و...