درمان نرمی غضروف کشکک زانو

درمان نرمی غضروف کشکک زانو

نرمی غضروف کشکک زانو (Chondromalacia Patella) کلمه chondromalacia از کلمات یونانی chrondros به معنی غضروف، و malakia، به معنی نرم شدن گرفته شده است. همانطور که از نام آن نیز برمی آید، در عارضه کندرومالاسی پاتلا (CMP) غضروف مفصلی موجود در زیر سطح کشکک زانو (پاتلا) در اثر تغییرات دژنراتیو دچار نرمی، سایش و پارگی،.

زانوی ضربدری و درمان

زانوی ضربدری (Genu valgum) زانوی ضربدری یا ژنو والگوم، نوعی بدفرمی زانوست که در آن، وقتی فرد مبتلا در حالت ایستاده زانوهای خود را به هم نزدیک می کند، بین مچ پاهای او حدود 8 سانتیمتر یا بیشتر، فاصله ایجاد می شود. دلیل این امر، چرخش زانوها به سمت داخل و وارد آوردن فشار به.