آسیب رباط صلیبی قدامی و خلفی زانو

1399/05/24 دکتر بهداد اسکندری ثانی

https://dr.drbehdadeskandari.com/wp-content/uploads/2020/08/cruciate-ligament-1-1.mp4 دکتر بهداد اسکندری ثانی جراحی تروما و شکستگی های اندام فلوشیپ جراحی زانو و شانه از فرانسه جراحی و...

درمان نرمی غضروف کشکک زانو

1399/05/15 دکتر بهداد اسکندری ثانی

نرمی غضروف کشکک زانو (Chondromalacia Patella)کلمه chondromalacia از کلمات یونانی chrondros به معنی غضروف، و malakia، به معنی نرم شدن...

زانوی ضربدری و درمان

1399/05/11 دکتر بهداد اسکندری ثانی

زانوی ضربدری (Genu valgum)زانوی ضربدری یا ژنو والگوم، نوعی بدفرمی زانوست که در آن، وقتی فرد مبتلا در حالت ایستاده...

زانوی پرانتزی و درمان

1399/05/08 دکتر بهداد اسکندری ثانی

زانوی پرانتزی (Genu Varum)همه نوزادان با زانوی پرانتزی یا پای کمانی (Bowlegs)  به دنیا می آیند. در بدو تولد، کف...

عمل تعویض مفصل زانو و مراقبت های قبل و بعد

1399/05/03 دکتر بهداد اسکندری ثانی

عمل تعویض مفصل زانو مراقبت های قبل و بعدجراحی آرتروپلاستی یا عمل تعویض مفصل زانو مستلزم برداشتن کامل بافت های آسیب...

آرتروفیبروز زانو – خشکی مفصل زانو

1399/03/28 دکتر بهداد اسکندری ثانی

آرتروفیبروز زانو (Knee Arthrofibrosis)آرتروفیبروز زانو که به عنوان سندرم خشکی مفصل زانو (Stiff knee syndrome) نیز شناخته می شود، از...

آناتومی جامع لگن خاصره و استابولوم

1399/03/25 دکتر بهداد اسکندری ثانی

آناتومی جامع استخوان های لگن خاصره و استابولوملگن (pelvis) قسمت تحتانی تنه بدن انسان است که بین شکم و رانها...