ساییدگی زانو

  • 1399/09/26
  • دکتر بهداد اسکندری ثانی
ساییدگی زانو چیست: در این مقاله می خواهیم در رابطه با ساییدگی زانو و دلایل تعویض مفصل توضیح دهیم. اما قبل از آن بهتر است که بدانیم ساییدگی زانو...

آسیب های مینیسک زانو

  • 1399/07/20
  • دکتر بهداد اسکندری ثانی
دکتر بهداد اسکندری ثانی کلینیک تخصصی ارتوپدی دکتر بهداد اسکندری ثانی جراحی تروما و شکستگی های اندام فلوشیپ جراحی زانو و شانه از فرانسه جراحی ارتوپدی جراحی و تعویض...

آسیب رباط صلیبی قدامی و خلفی زانو

  • 1399/05/24
  • دکتر بهداد اسکندری ثانی
https://drbehdadeskandari.com/wp-content/uploads/2020/08/cruciate-ligament-1-1.mp4 دکتر بهداد اسکندری ثانی جراحی تروما و شکستگی های اندام فلوشیپ جراحی زانو و شانه از فرانسه جراحی و تعویض مفصل زانو و لگن جراحی آسیب های ورزشی...

زانوی ضربدری و درمان

  • 1399/05/11
  • دکتر بهداد اسکندری ثانی
زانوی ضربدری (Genu valgum) زانوی ضربدری یا ژنو والگوم، نوعی بدفرمی زانوست که در آن، وقتی فرد مبتلا در حالت ایستاده زانوهای خود را به هم نزدیک می کند،...

زانوی پرانتزی و درمان

  • 1399/05/08
  • دکتر بهداد اسکندری ثانی
زانوی پرانتزی (Genu Varum) همه نوزادان با زانوی پرانتزی یا پای کمانی (Bowlegs)  به دنیا می آیند. در بدو تولد، کف پاهای نوزاد روبروی لبه های استخوان ران قرار...