مطالب مفید

آسیب رباط صلیبی قدامی و خلفی زانو

https://drbehdadeskandari.com/wp-content/uploads/2020/08/cruciate-ligament-1.mp4 دکتر بهداد اسکندری ثانی جراحی تروما و شکستگی های اندام فلوشیپ جراحی زانو و شانه از فرانسه جراحی و تعویض مفصل زانو و لگن جراحی آسیب های ورزشی و آرتروسکپی مفصل زانو درمان درد سیاتیک ارتوکین تراپی زانو پی آر پی(prp) تزریق ژل آسیب رباط های صلیبی قدامی و خلفی زانو و درمان های.

تماس با ما