آرتروفیبروز زانو

آرتروفیبروز زانو – خشکی مفصل زانو

آرتروفیبروز زانو (Knee Arthrofibrosis) آرتروفیبروز زانو که به عنوان سندرم خشکی مفصل زانو (Stiff knee syndrome) نیز شناخته می شود، از نظر فنی به معنای کاهش حرکت زانو به دلیل ایجاد بافت اسکار (جای زخم) است، و گاهی بعد از جراحت ها، جراحی های مفصل زانو، یا در اثر آرتروز ایجاد می شود. در این.

استخوان لگن خاصره

آناتومی جامع لگن خاصره و استابولوم

آناتومی جامع استخوان های لگن خاصره و استابولوم لگن (pelvis) قسمت تحتانی تنه بدن انسان است که بین شکم و رانها واقع شده و از این نظر به آن لگن تنه نیز گفته می شود. گاهی نیز به بخش های استخوانی آن اشاره می شود و به آن لگن استخوانی یا استخوان لگن خاصره گفته.

رباط صلیبی قدامی

جراحی بازسازی مجدد رباط صلیبی قدامی

بازسازی مجدد رباط صلیبی قدامی رباط صلیبی قدامی (ACL) یکی از رباط های اصلی زانو است و صدمات وارده به آن معمولاً در هنگام ورزش هایی مانند بسکتبال، فوتبال، اسکی سراشیبی و ژیمناستیک ایجاد می شود، یعنی شرایطی که در آن حرکات ورزشکار توام با توقف ها و تغییر جهت های ناگهانی است. اگر آسیب.

مفصل تیبیوفیبولار پروگزیمال

ناپایداری مفصل تیبیوفیبولار پروگزیمال

ناپایداری مفصل تیبیوفیبولار پروگزیمال ناپایداری  مفصل تیبیوفیبولار پروگزیمال (PTFJ)  عارضه بسیار نادری است و کمتر از 1٪ صدمات وارده به زانو را شامل می شود. آسیب PTFJ  معمولا در ورزشکاران، و در مردان 17 تا 30 ساله اتفاق می افتد و آن زمانی است که اینترنال روتیشن (internal rotation) و پلانتار فلکشن ( Plantar flexion).

پارگی رباط صلیبی خلفی زانو

جراحی بازسازی رباط صلیبی خلفی (PCL)

جراحی بازسازی رباط صلیبی خلفی (PCL) رباط صلیبی خلفی (Posterior Cruciate Ligament) یکی از چهار رباط اصلی زانوست و در قسمت پشت آن واقع شده است. این رباط استخوان ران (Femur) را به استخوان درشت نی ساق پا (Tibia)  متصل می کند و باعث محدود شدن حرکات رو به عقب ساق پا می شود. PCL.